0532 281 64 66

AHŞAP TEKNOLOJİSİ

Gelişmiş batılı ülkelerinde yaygın olarak kullanılan ahşap sistem; toplum ve kamu sağlığı düşünülerek resmi mercilerce tavsiye edilmektedir.

Yapısallar ;

Çatı Makasları
Ahşap taşıyıcı sistemde çatı makasları, yatay dikey ve diyogonel bir çok yapı elemanı ve bu elemanları birbirine bağlayan düğüm noktalarından oluşmaktadır. Düğüm noktalarında birleşim elemanı olarak özel metal plakalar kullanılmakta bu plakalar en ekonomik maliyetli ve statik açıdan en güvenli dizaynlara olanak vermektedir. Fırınlanmış özel keresteden imal edilmiş olan ahşap çatı makasları kendi ağırlığının çok üzerinde yük taşıma kapasitesine sahip olduğundan statik açıdan son derece güven vermektedir. Ayrıca makasların dizaynı çatı arasında geniş boşluklara olanak verdiğinden her türlü mekanik elektrik ve sıhhi tesisatının uygulanmasına olanak sağlamaktadır.

Kat Arası Kirişleri
Kat arası kirişleri yatay, dikey ve diyogonel yapı elemanı ve düğüm noktalarından oluşmaktadır. Düğüm noktalarında birleşim elemanı olarak, statik hesaplar sonucunda o noktada oluşan moment ve kesme kuvvetini güvenli şekilde karşılayan özel metal plakalar kullanılmaktadır. Ahşap kiriş döşeme kirişi ve taşıyıcı kiriş olmak üzere iki tiptedir. Kat arası kirişleri, üzerine gelen yükleri açıklığındaki diyogoneller sayesinde güvenli bir şekilde mesnet bölgelerine aktarabilmektedir. Kat arası kirişleri statik hesaplar sonucunda açıklığına ve üzerine tesir eden yüklere bağlı olarak belli aralıklarda konulur. Ahşap kirişin diğer bir önemli özelliği ise diyogoneller arasında oluşan boşluklardan her türlü tesisatın kolaylıkla ve ekonomik olarak uygulanmasını sağlamaktadır.

Duvar Bölmeleri
Ahşap taşıyıcı sistemlerde duvarlar büyük önem taşımaktadır. Yapı yüklerinin zemine aktarılması ahşap duvarlar ile olmaktadır. Ahşap duvarların mimari bölümler oluşturmanın yanında bir de taşıyıcı özelliği vardır. Maruz kaldığı yüke göre yan yüzeylerine osb çakılması sureti ile ahşap taşıyıcı perde duvar adını alabilir. Ahşap duvarlar kat yüksekliğine bağlı olan uzunluktaki dikey ve bu dikeyleri birbirine bağlayan yatay elemanlardan oluşur. Dikey elemanlar arasında oluşan boşluklar iç mekanların dış ortamdan izole edilmesinde en pratik ve ekonomik uygulamaya olanak vermektedir.


Copyright 2015 © Tüm Hakları Saklıdır